Gizarte Segurantza

Hasiera batean, enplegatzailea da Gizarte Segurantzan alta eman behar duena. Langile bakoitzeko kotizatzeko betebeharra dago, hasiera-datatik jarduera eten arte.

Alta langileak berak kudeatu badu 2022ko urria baino lehen, hilean 60 ordu baino gutxiago lan egiten zuelako eta legeak hala baimentzen zuelako, 2023ko urtarriletik aurrera enplegatzaileek kotizazioaren arloko betebeharrak hartuko dituzte beren gain, eta kotizazioa kalkulatzeko eta kobratzeko behar diren datuak jakinarazi beharko dizkiote Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari.

Kotizazazio-tasak:

  • Kontingentzia arruntak. 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa % 28,90 izango da; ehuneko horretatik, % 24,10 enplegatzailearen kontura izango da, eta % 4,80 enplegatuaren kontura.
  • Kontingentzia profesionalak. Gaur egun, ordainketa osoaren % 1,5 alderdi kontratugileari dagokio.
  • Langabezia. 2023ko urtarrilaren 1etik, langabeziagatiko kotizazio-tasa 100eko 7,05 izango da. Ehuneko horretatik, % 5,5 enplegatzailearen kontura izango da, eta % 1,55 enplegatuaren kontura.

Hobari mota nagusiak:

  • 2023ko ekitaldian, % 20ko murrizketa aplikatuko zaio enpresak sistema berezi honetako gertakari arruntengatik Gizarte Segurantzari egin beharreko ekarpenari.
  • % 45erainoko murrizketa, baldin eta etxeko langileek familia ugariko kideak edo etxean bizi direnak zaintzeko edo artatzeko zerbitzuak soilik ematen badituzte, eta bi aurreko ahaideek edo aurrekoak, guraso bakarreko familiaren kasuan, etxetik kanpo besteren konturako edo norberaren konturako jarduera profesional bat egiten badute edo lan egiteko ezgaituta badaude.
  • Langabeziarako zein Soldatak Bermatzeko Funtsarentzat % 80ko hobaria ezarri da kontratatzaileentzat.

Beste hobari-mota batzuk jakiteko, jo orrialde honetara [Gizarte Segurantza]

Beharra kasu bakoitzean , hurrengo taulan azaltzen da :

Atalak Sueldo Bruto SBM (€/hilabete) Kotizazio oinarria 2022 Kuota kopurua:  Enplegatzailearen* kuota:   Etxeko langilearen kuota:  
Atal 01 0 €tik      269,00€ arte 250,00 €  70,68€ 54,80 € 15,88€
Atal 02 269,01 €tik  418,00€ arte 357,00 € 101,01€ 78,25 € 22,76€
Atal 03 418,01 €tik 568,00€ arte 493,00 € 141,38€ 108,07 € 31,31€
Atal 04 568,01 €tik 718,00€ arte 643,00 € 181,78€ 140,95 € 40,83€
Atal 05 718,01 € etik 869,00€ arte 794,00 € 224,46€ 174,04 € 50,42€
Atal 06 869,01 tik 1017,00€ arte 943,00 € 266,59€ 206,71 € 59,88€
Atal 07 1017,01 hasta 1.166,70€ arte 1.166,67 € 329,81€ 255,73 € 74,08€
Atal 08 1.166,71 etik  Hilabetekoa€* %28,90 %24,10 %4,80

GARRANTZITSUA: Etxeko langile batek ere ez du langabeziagatik kotizatuko, kontingentzia hori ez baitago estalita.