Gizarte Segurantza

Hasiera batean, enplegatzailea da Gizarte Segurantzan alta eman behar duena. Langile bakoitzeko kotizatzeko betebeharra dago, hasiera-datatik jarduera eten arte.

Alta langileak berak kudeatu badu 2022ko urria baino lehen, hilean 60 ordu baino gutxiago lan egiten zuelako eta legeak hala baimentzen zuelako, 2023ko urtarriletik aurrera enplegatzaileek kotizazioaren arloko betebeharrak hartuko dituzte beren gain, eta kotizazioa kalkulatzeko eta kobratzeko behar diren datuak jakinarazi beharko dizkiote Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari.

Kotizazazio-tasak:

  • Kontingentzia arruntak. 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa % 28,90 izango da; ehuneko horretatik, % 24,10 enplegatzailearen kontura izango da, eta % 4,80 enplegatuaren kontura.
  • Kontingentzia profesionalak. Gaur egun, ordainketa osoaren % 1,5 alderdi kontratugileari dagokio.
  • Soldatak Bermatzeko Funtsa. Kotizazio-tasa % 0,2 izango da, eta ordainketa osoa alderdi kontratatzaileari dagokio.
  • Langabezia. 2023ko urtarrilaren 1etik, langabeziagatiko kotizazio-tasa 100eko 7,05 izango da. Ehuneko horretatik, % 5,5 enplegatzailearen kontura izango da, eta % 1,55 enplegatuaren kontura.
  • Belaunaldien Arteko Ekitate-mekanismoa. Kotizazio-tasa % 0,6koa izango da; % 0,5 enplegatzailearen kontura izango da, eta % 0,1 enplegatuaren kontura.

Hobari mota nagusiak:

  • 2023ko ekitaldian, % 20ko murrizketa aplikatuko zaio enpresak sistema berezi honetako gertakari arruntengatik Gizarte Segurantzari egin beharreko ekarpenari.
  • Langabeziarako zein Soldatak Bermatzeko Funtsarentzat % 80ko hobaria ezarri da kontratatzaileentzat.

Beste hobari-mota batzuk jakiteko, jo orrialde honetara [Gizarte Segurantza]

Beharra kasu bakoitzean , hurrengo taulan azaltzen da :

Atalak Sueldo Bruto SBM (€/hilabete) Kotizazio oinarria 2023 Kuota kopurua:  Enplegatzailearen* kuota:   Etxeko langilearen kuota:  
Atal 01 0 €tik      291€ arte 270 €  72,55€ 55,40 € 17,15€
Atal 02 291,01 €tik  451€ arte 386 € 103,72€ 79,21 € 24,51€
Atal 03 451,01 €tik 613€ arte 532 € 142,95€ 109,17 € 33,78€
Atal 04 613,01 €tik 775€ arte 694 € 186,48€ 142,41€ 44,07 €
Atal 05 775,01 € tik 939€ arte 858 € 230,54€ 176,06€ 54,48€
Atal 06 939,01 tik 1098€ arte 1018 € 273,54€ 208,89€ 64,64€
Atal 07 1098,01 hasta 1.260€ arte 1.260 € 338,56€ 258,55 € 80,01 €
Atal 08 1.260,01€tik aurrera  Hilabetekoa€

GARRANTZITSUA: Hobaria kontuan hartzen dugu.