Gizarte Segurantza

Hasiera batean, enplegatzailea da Gizarte Segurantzan alta eman behar duena. Langile bakoitzeko kotizatzeko betebeharra dago, hasiera-datatik jarduera eten arte.

Alta langileak berak kudeatu badu 2022ko urria baino lehen, hilean 60 ordu baino gutxiago lan egiten zuelako eta legeak hala baimentzen zuelako, 2023ko urtarriletik aurrera enplegatzaileek kotizazioaren arloko betebeharrak hartuko dituzte beren gain, eta kotizazioa kalkulatzeko eta kobratzeko behar diren datuak jakinarazi beharko dizkiote Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari.

Hobariak eta oinarriak eta kotizazio-tasak ezagutzeko, jo webgune honetara [Gizarte Segurantza]

Gizarte Segurantzako kotizazioak,  hurrengo taulan laburtzen dira :

Atalak Sueldo Bruto SBM (€/hilabete) Kotizazio oinarria 2024 Kuota kopurua:  Enplegatzailearen* kuota:   Etxeko langilearen kuota:  
Atal 01 0 €tik      306€ arte 284 €  80,85€ 62,76 € 18,09€
Atal 02 306,01 €tik  474€ arte 405 € 115,31€ 89,51 € 25,80€
Atal 03 474,01 €tik 644€ arte 559 € 159,15€ 123,54 € 35,61€
Atal 04 644,01 €tik 814€ arte 729 € 207,55€ 161,11€ 46,44 €
Atal 05 814,01 € tik 986€ arte 901 € 256,51€ 199,12€ 57,39€
Atal 06 986,01 tik 1153€ arte 1069 € 304,34€ 236,25€ 68,09€
Atal 07 1153,01 hasta 1.323€ arte 1.323 € 376,65€ 292,38 € 88,27 €
Atal 08 1.323,01€tik aurrera  Hileko Ordainsaria Oinarriaren %28,47 Oinarriaren %22,10 Onarriaren %6,37

GARRANTZITSUA: Hobaria kontuan hartzen dugu.

Bajak eta baimenak Gizarte Segurantzan:

  • Gaixotasun arrunta edo lanekoa ez den istripua: 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, langileek gaixotasun arruntagatiko edo lanekoa ez den istripuagatiko subsidioa laneko bajaren 4º egunetik aurrera jasoko dute, eta prestazioa enplegatazilearen kontura izango da 4º egunetik 8º egunera arte, biak barne. Bajaren 9º egunetik aurrera, prestazioa Gizarte Segurantzak ordainduko dio langileari. Baja medikotik 8 egun igaro ondoren, langileak Gizarte Segurantzaren bulegoetan eskatu behar du aldi baterako ezintasunagatiko sorospena.
  • Amatasun/aitatasun, adopzio edo harreragatiko baimena: Etxeko langileek, Erregimen Orokorreko gainerako langileek bezala, 16 asteko atsedenaldia hartzeko eskubidea dute amatasun, adopzio edo harreragatik. 16 asteetan kotizazio-oinarriaren % 100eko sorospena kobratuko dute. Aurkezpen horretarako eskubidea izateko, Gizarte Segurantzan alta emanda egon behar da amatasun-bajaren otorduaren egunean, eta, gainera, adinaren arabera, kotizazio-aldi batzuk eskatzen dira:

– 21 urtera arte: ez da eperik eskatzen

– 21 urtetik 26 urtera: azken 7 urteetan 90 egun kotizatuta izatea eskatzen da, edo 180 egun bizitza osoan.

– 26 urte baino gehiago: azken 7 urteetan 180 egun kotizatuta izatea eskatzen da, edo 360 egun bizitza osoan.

  • Haurdun geratzeko arriskua: Sorospenak oinarri arautzailearen % 100 estaltzen du eta Gizarte Segurantzaren kargura dago. Informazio gehiago: Gizarte Segurantza: Informazio erabilgarria estekan https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil
  • Lanaldi partzialeko langileek, edo lanaldi oso baten baliokidea ez den jarduera egiten dutenek, lanaldi osoan lan egiten dutenen babes bera izango dute, baina prestazioak eskuratzeko behar diren kotizazio-aldiak egiaztatzeko, haien kotizazio-oinarriaren araberako lanorduen kopurua hartuko da kontuan.
  • Langabezia: Erregimen Orokorreko Etxeko Enpleguaren Sistema Bereziaren babes-ekintzak 2022ko urritik langabeziari dagokion babesa barne hartzen du, atzeraeraginik gabe.