Soldata

Lanaldi osoko kontratu bat, otsailaren 14ko [99/2023 Errege Dekretuak] ezarritakoaren arabera, zeinen bidez finkatzen den 2023rako Lanbide-arteko Gutxieneko Soldata, hau da, hileko 1.134€ gordin. Zenbateko hori 14 zatitan banatuta, hau da, 12 hilabete eta 2 aparteko paga, honakoa da: 15.876€ gordin urtean.

120 eguneko edo gutxiagoko kontratuak, 1º aritukuluan aipatzen den gutxieneko soldatarekin batera, zati proportzionala igande eta jaiegunetako ordainsaria, bai eta bi haborokinak ere irabaziko dute. Edozein langileri hogeita hamar eguneko lanaldi bakoitzeko gutxienez 53,71 euro dagozkio.

Langileak beti jaso behar du soldataren egiaztagiri bat, alde biek adosten duten moduan. Orokorrean, nomina bat ematen da, eta eredu hori atal honetan dago jasota: Inprimakiak eta formularioak > Lanekoak.