Soldata

Lanaldi osoko kontratu bat, otsailaren 23ko [152/2022 Errege Dekretuak] ezarritakoaren arabera, zeinen bidez finkatzen den 2021erako Lanbide-arteko Gutxieneko Soldata, hau da, hileko 1.000€ gordin. Zenbateko hori 14 zatitan banatuta, hau da, 12 hilabete eta 2 aparteko paga, honakoa da: 14.000€ gordin urtean.

Langileak beti jaso behar du soldataren egiaztagiri bat, alde biek adosten duten moduan. Orokorrean, nomina bat ematen da, eta eredu hori atal honetan dago jasota: Inprimakiak eta formularioak > Lanekoak.