Etxeko langileen lanpostura joateko mugimendu salbuespenak

EtAtzo  Gobernua onartutako [10/2020 Dekretuaren] arabera, hurrengo [Informazio Alertan] azaltzen dugu, zein kasutan lan postura joan zaitezke eta zein kasutan ez, baina ordaindutako baimena eskaetzarekin.

En relación al nuevo [RD-Ley 10/2020] que aprobó ayer el Gobierno, explicamos en la siguiente Alerta Informativa, qué casos se pueden desplazar al puesto de trabajo y en qué casos no, pero con derecho a un permiso retribuido.